Urge fisioterapeuta monitora de pilates


Se nacesita con urgencia fisioterapeuta autonoma con titulo de pilates para clinica de fisioterapia en Madrid. Horario de mañanas. Incorporacion inmediata. Interesadas ponganse en contacto con Nidal en 618513567