Policlínica en Oviedo precisa fisioterapeuta


EMPRESA: Policlinica San Francisco
DIRECCIÓN: Cabo Noval 11, Oviedo.

NÚMERO DE PLAZAS: 2

PERFIL PROFESIONAL:
DIPLOMADO/A O GRADO EN FISIOTERAPIA

JORNADA A CONENIR: 20/40 HORAS SEMANALES.
CONTRATO: INDEFINIDO

PERSONA DE CONTACTO:
Doña Marián Fernández
TEL. 629645284
Email: policlinicasanfranciscoviedo@gmail.com